preskoči na sadržaj

Tehnička škola Bjelovar

 > Naslovnica
Vijesti

16. stručni skup Međužupanijskog stručnog vijeća za sektor strojarstva, metalurgije i brodogradnje

Autor: Josip Miota, 21. 10. 2017.

16. stručni skup Međužupanijskog stručnog vijeća za sektor strojarstva, metalurgije i brodogradnje za Bjelovarsko – bilogorsku i Virovitičko – podravsku županiju održan je   20. listopada  2017. godine s početkom u 15 sati  u prostorijama Tehničke škole Bjelovar.

Nazočni članovi upoznati su s ostvarenim programom rada za prošlu školsku godinu. Konstatirano je da su svi postavljeni ciljevi u prošloj školskoj godini  ostvareni.

Razmotren je prijedlog programa rada MŽSV za šk.god. 2017./2018. i dogovoreno je održavanje idućih skupova s definiranim temama, nositeljima  i mjestima održavanja skupova. 

Josip Miota, prof. savjetnik iz Tehničke škole Bjelovar održao je izlaganje i radionicu o metodologiji izrade izvedbenih i operativnih nastavnih programa za strukovne nastavne predmete. Obrazložio je da je odgojno – obrazovni proces organizirani proces učenja i poučavanja, prema jasno definiranim ishodima, normama postignuća, modelima vrjednovanja, ocjenjivanja i izvještavanja. Kurikulum je definiran kao sustavan način reguliranja i planiranja poučavanja i učenja koji definira ciljeve, sadržaje, organizaciju i metode poučavanja i učenja te načine vrjednovanja učeničkih postignuća (što se uči i zašto, kako se uči, kada se uči, gdje se uči). Stjecanje kompetencija je usvajanje znanja, vještina, sposobnosti, vrijednosti i stavova potrebnih za osobni, društveni i profesionalni život. Ishodi učenja izražavaju  što učenik treba znati, razumjeti i biti u stanju činiti nakon što završi određeni proces učenja i poučavanja, a ujedno su minimalno prihvatljiv standard prolaza učenika u obrazovnom programu ili predmetu (obuhvaćaju kognitivno, afektivno i psihomotoričko područje). Pri planiranju i pripremanju nastave treba odgovoriti na pitanja: koji se ciljevi i vrijednosti žele postići, kako organizirati očekivana postignuća (ishode) i sadržaje, kojim postupcima vrjednovati ishode učenja i koje su primjerene strategije učenja i poučavanja? Okvirni nastavni program definira: ciljeve i zadatke programa (što se želi ostvariti), strukturu i redoslijed sadržaja, ključne pojmove, očekivane ishode, informacije o didaktičko-metodičkim postupcima, materijalno-tehničke uvjete, informacije o izvorima znanja za pripremanje učenika i informacije o kadrovskim uvjetima. Izvedbeni i operativni nastavni program jesu razrada okvirnog programa na razini pripreme za neposredno ostvarivanje, služe kao instrumentarij za neposredni odgojno-obrazovni rad nastavnika, odnose se na nastavni predmet i konkretni razredni  odjel, njihova izrada pretpostavlja poznavanje učenika, učenikovih  sposobnosti, interesa, predznanja, tempa rada itd., razrađuju se i konkretiziraju  ciljevi okvirnog programa te se postavljaju ciljevi i zadaci izvedbenog programa: svrha koja će se postići, što će učenici naučiti, koje će se sposobnosti i odgojne vrijednosti razvijati kod učenika, sukladno  očekivanim ishodima navedenim u okvirnom programu. Izvedbeni nastavni programi moraju obuhvatiti: raščlanjivanje sadržaja programa, vrijeme za svaku nastavnu cjelinu i jedinicu, ishode (očekivane) za nastavnu cjelinu, metode (osnovne) rada, oblike (socijalne forme) rada, nastavna sredstva i pomagala, izvore za pripremanje učenika i nastavnika, povezivanje sadržaja (korelaciju) između nastavnih cjelina i/ili nastavnih predmeta i evaluaciju programa. Za uspješno ostvarivanje izvedbenog programa, potrebno je : detaljno razraditi nastavni program koji se ostvaruje, poznavati  programe drugih nastavnih predmeta (korelacija), upoznati uvjete za nastavni rad, upoznati  učenike i njihove mogućnosti, tempo rada i napredovanja te na početku nastavnog rada  upoznati učenike s izvedbenim i operativnim nastavnim programom. Evaluacija programa pokazuje koliko je uspostavljen odnos između onoga što je planirano (zamišljeno) i onoga što je ostvareno u konkretnim uvjetima.

Nazočni nastavnici uvježbavali su razraditi okvirni program iz strojarskih konstrukcija primjenjujući prije usvojene i (eventualno) nove spoznaje o izradi izvedbenih i operativnih nastavnih programa.

Voditelj MŽSV :
Josip Miota, prof. savjetnik
CMS za škole logo
Tehnička škola Bjelovar / Dr. Ante Starčevića 24, HR-43000 Bjelovar / ss-tehnicka-bj.skole.hr / tsbj@ss-tehnicka-bj.skole.hr
preskoči na navigaciju